Antoine Timmermans | Black Sebastian
oil on canvas, 100 x 140 cm, 2021

Het werk van Antoine Timmermans is doortrokken van het ‘echte’ leven, iets waar het, volgens hem, over zou moeten gaan: “We hebben betere verhalen nodig voor onze toekomst!”. Vandaag met penselen en olieverf, altijd met humor.

De kunstenaar is ook gewaardeerd als decorbouwer, theatermaker, en bovenal als dragqueen. Als Cybersissy, in talrijke clubs, en op talrijke pleinen, in binnen en
buitenland.

Antoine Timmermans’ work is permeated with ‘real’ life, something he believes should be about: “We need better stories for our future!”. Today with brushes and oil paint, always with humor.

The artist is also appreciated as a set builder, theater maker, and above all as a drag queen. As Cybersissy, in numerous clubs, and in numerous squares, indoors and
abroad.