Bastiaan Mol | Evening Smoke
watercolour and gouache on thick cottonpaper, 36 x 28 cm, in mount 50 x 40 cm, 2023

Het mannelijk lichaam weergegeven in gevariëerde stijlen en technieken. Ik maak gebruik van levende modellen, maar ook foto’s kunnen een goede inspiratie zijn.
Uiteraard aangepast, waardoor er iets anders onstaat en waarbij creativiteit voorop staat. Mijn werk bestaat tegenwoordig voor 65% uit het schilderen van de mannelijke figuur.

The male body depicted in varied styles and techniques. I use live models, but photos can also be a good source of inspiration.
Of course adapted, creating something different and where creativity is paramount. My work nowadays consists for 65% of painting the male figure.