Leslie Schuitert | Zelfportret
mixed media on paper, mixed sizes, 2022

Schetsen voor “Voortdurend”, 2 bovenste 29,7 x 42 cm, 3 onderste 29,7 x 21 cm, schetsen met pen en potlood plus een collage van gescheurd gekleurd papier.

Sketches for “Continuous”, 2 top 29.7 x 42 cm, 3 bottom 29.7 x 21 cm, sketches with pen and pencil plus a collage of torn colored paper.

Dit zijn 4 zelfportretten, ze gaan over dat ik mezelf regelmatig verstopte om moeilijke dingen zoals kritiek, afkeuring en verdere buitensluiting uit de weg te gaan. Met name als het aankwam op mijn geaardheid. Hiermee zorgde ik ervoor dat mijn leven vastliep en steeds meer in de knoop kwam te zitten. Het thema van dit werk is dan ook de knopen weer loskrijgen.

These are 4 self-portraits, they are about me regularly hiding myself to avoiding difficult things such as criticism, disapproval and further exclusion. Especially when it came to my sexuality.
With this I ensured that my life got stuck and became more and more tangled. The theme of this work is therefore untying the knots again.